Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Σιάτσου και Πολλαπλή σκλήρυνση(ΣΚΠ)Στις 18 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση στο σύλλογο της ΣΚΠ με θέμα : "Σιάτσου και ΠΣ" πως μπορεί να βοηθήσει το Σιάτσου στα συμπτώματα της ΣΚΠ και στην καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών. Η μηνιαία συνάντηση των μελών του συλλόγου θα πραγματοποιηθει στος 10.30 π.μ και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η παρουσίαση

Site του συλλόγου
Facebook σελίδα του συλλόγου