Σεμινάρια


Οι βασικές θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν είναι :


• Τι είναι το Σιάτσου
• Ασκήσεις για την ενέργεια Κι
• Τεχνικές πίεσης στην ύπτια και πρηνή θέση
• Διατάσεις 
• Αυχένας - Πρόσωπο


Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων Ευαγγελία Κούλογλου info@zenshiatsu.gr